Bestuur

 

 
  Naam: Patrick Smeekens (17-02-’65)   Naam: Michel Bulkmans (05-07-’77)   Naam: Jack de Rooij (05-05-’64)  
  Functie: Voorzitter sinds 2013
Bestuurslid sinds 2012
  Functie: Penningmeester sinds 2007
Bestuurslid sinds 2006
  Functie: Secretaris sinds 2001
Bestuurslid sinds 1993
 
  Taken:     Taken:     Taken:    
 
 • Leiden bestuurs-, jaar- en andere vergaderingen
 • Toespraken bij jubilea, serenades, e.d.
 • Alg. taken v.w.b. voorzitter bij diverse gelegenheden
 • Coördinator PR-zaken
 
 • Dagelijkse boekhouding / financiële zaken
 • Opmaken financiële jaarcijfers en begroting
 
 • Dagelijks aanspreekpunt bestuur / vereniging
 • Verslag bestuurs-, jaar- en overige vergaderingen
 • Contactpersoon GMC
 
 
  Naam: Marijke Schrauwen (20-11-’79)   Naam: Jan Dekkers   Naam:  Toos van Dongen  
  Functie: Bestuurslid sinds 2013   Functie: Bestuurslid sinds 2017   Functie:  Bestuurslid sinds 2018  
  Taken:     Taken:     Taken:    
 
 • Muziekopleiding (contacten docenten, ouders, aanvragen onderwijssubsidie, enz)
 
 • Muziekopleiding (contacten docenten, ouders, aanvragen onderwijssubsidie, enz)
     
   
  Naam:     Naam: Simone Tuyl (21-02-’69)   Naam: Claudia de Rooij (23-09-’73)  
  Functie:     Functie: Bestuurslid sinds 2015   Functie: Bestuurslid sinds 2012  
  Taken:     Taken:     Taken:    
                             VACATURE  
 • Contactpersoon dagelijkse zaken majorettes
 
 • Coördinator Anjercollectie
 • Archief
 
 

 

Contactpersonen/ commissies/werkgroepen Namen Taken
Contactpersoon instrumentariumgroepen houtblazers: Mart Schauwen

koperblazers: Patrick Smeekens

slagwerk: Istvan Smeekens

 • specifieke informatie doorspelen naar de gehele groep
 • organiseren van evt. groepsrepetities
Opleid(st)ers blokfluitgroep: Wilma van Ineveld

dwarsfluit: Wilma van Ineveld

hobo: Victor Kruis

klarinet: Jan Dekkers

saxofoon: Jan Dekkers

koperinstrumenten: Elke Peeters

slagwerk: Corné Pas

 • opleiden van leerlingen voor het bespelen van de diverse instrumenten
Presentielijst harmonie A: Patrick Smeekens

harmonie B: Jack de Rooij

slagwerkgroep: Istvan Smeekens

 • bijhouden van aanwezigheid leden tijdens repetities en concerten
Kledingcommissie harmonie en slagwerkgroep: Ilse van Dorst en

Ilona van Opdorp 

 • beheren uniformen
 • evt. herstelwerkzaamheden (laten) uitvoeren
Redactie NEO-Nieuws Johan Goorden, Claudia de Rooy, Brigitte Matthijssen en Toos van Dongen

Michel van Dorst (lay-

out/uitvoering)

 • 4x p/jr uitbrengen NEO-Nieuws
 • 1x per jaar adverteerders
benaderen / werven
 • artikelen / copy verzamelen
Muziekcommissie
 harmonie Gerard Peeters (dirigent), Mart

Schrauwen,
Jack Goossens, Jean-

Paul Matthijssen,
Jack de Rooij,

Lizet Elsten, Lieske Smeekens en Joris van Opdorp

Sander van Dorst (B-orkest)

 • muziekkeuze A-orkest NEO voor concerten en concoursen
 • assisteren bij inname muziek-partijen t.g.v. opschonen map
Muziekcommissie slagwerk
 (instructeur)
 • muziekkeuze tamboerkorps (A en B)
Beheer muziekkast /-bibliotheek harmonie A: Lieske Smeekens

en Ghislaine Marquering

harmonie B: Jack de Rooij

slagwerkgroep: Istvan Smeekens

 • uitdelen nieuwe, en innemen oude muziekpartijen
 • zorgen dat iedereen alle muziekpartijen heeft
Rikavonden NEO Leo Melissen en Pieter van Dorst
 • organisatie rikavonden
Feestcommissie  

Bas Nijssen, Joris van Opdorp en  Michel Bulkmans

 • organiseren jaarlijkse familiedag of feestavond
Werkgroep kampweekend Mart Schrauwen, Bas Nijssen, Lizet

Elsten, Marcel Tuyl, Marjolijn

Geleijnse

 • organiseren jaarlijks Kampweekend voor de NEO-jeugd
Begeleiding majorette Angela Timmermans (instructrice),

 

 • uitwisselen stand van zaken en informatie met bestuur
 • contact / overleg met overige ouders van majorette
Donateurs Claudia de Rooy en Michel Bulkmans
 • bijhouden bestand donateurs
 • huis-aan-huis bezoeken diegenen
die contant betalen
 • zorgen voor evt. Nieuwe donateurs
Oud papier Martijn Buijs
 • Coördinatie oud papier
Website NEO Joris van Opdorp
 •  Beheer website NEO
Braderie “Rucphense Feesten” Alle leden 
 • inrichten en bemannen kraam
 • enveloppenloterij of andere acties
Kermis “Rucphense Feesten” Michel Bulkmans met behulp van

eigen leden

 • contact met exploitanten
 • vergunning aanvraag (gemeente)
 • locatie caravans/woonwagens
 • rondwandeling zustervereniging
 • vegen Raadhuisplein