Bestuur

 

 
  Naam: Koert Gobbens   Naam: Toos van Dongen   Naam: Jack de Rooij  
  Functie: Voorzitter sinds 2021
Bestuurslid sinds 2021
  Functie: Penningmeester sinds 2019
Bestuurslid sinds 2018
  Functie: Secretaris sinds 2001
Bestuurslid sinds 1993
 
  Taken:     Taken:     Taken:    
 
 • Leiden bestuurs-, jaar- en andere vergaderingen
 • Toespraken bij jubilea, serenades, e.d.
 • Alg. taken v.w.b. voorzitter bij diverse gelegenheden
 • Coördinator PR-zaken
 
 • Dagelijkse boekhouding / financiële zaken
 • Opmaken financiële jaarcijfers en begroting
 
 • Dagelijks aanspreekpunt bestuur / vereniging
 • Verslag bestuurs-, jaar- en overige vergaderingen
 • Contactpersoon GMC
 
 
  Naam: Anke Smeekens   Naam: Patrick Smeekens   Naam:  Liesbeth Aldelhof  
  Functie: Bestuurslid sinds 2021   Functie: Bestuurslid sinds 2012   Functie:  Bestuurslid sinds 2019  
  Taken:     Taken:     Taken:    
 
 • Jeugd
 
 • Activiteiten
 
 • Muziekopleiding (contacten docenten, ouders, aanvragen onderwijssubsidie, enz)
 
   
  Naam: Ilona van Opdorp   Naam: Simone Tuyl   Naam: Claudia de Rooij  
  Functie: Bestuurslid sinds 2021   Functie: Bestuurslid sinds 2015   Functie: Bestuurslid sinds 2012  
  Taken:     Taken:     Taken:    
 
 • Aankomend secretaris              
 
 • Jeugd
 
 • Coördinator Anjercollectie
 • Archief
 
 

 

Contactpersonen/ commissies/werkgroepen Namen Taken
Contactpersoon instrumentariumgroepen houtblazers: Mart Schauwen  

koperblazers: Patrick Smeekens

slagwerk: Istvan Smeekens

 • specifieke informatie doorspelen naar de gehele groep
 • organiseren van evt. groepsrepetities
Opleid(st)ers blokfluitgroep: Wilma van Ineveld  

dwarsfluit: Wilma van Ineveld

hobo: Victor Kruis

klarinet: Sander van Dorst

saxofoon: Sander van Dorst

koperinstrumenten: Adriaan Martens

slagwerk: Corné Pas

 • opleiden van leerlingen voor het bespelen van de diverse instrumenten
Presentielijst harmonie A: Ilona van Opdorp 

harmonie B: Jack de Rooij

 • bijhouden van aanwezigheid leden tijdens repetities en concerten
Kledingcommissie harmonie en slagwerkgroep:
Ilse Elsten
en
Ilona van Opdorp 
 • beheren uniformen
 • evt. herstelwerkzaamheden (laten) uitvoeren
Redactie NEO-Nieuwsbrief Brigitte Matthijssen
 • Meerdere nieuwsbrief uitgaven
Concertcommissie Jean Paul Matthijssen  

Jack de Rooy

Tim Nijssen

 • initiëren en organiseren concerten, contactpersonen voor  uitwisselingsprojecten met andere verenigingen
Artistieke Commissie harmonie Rob Sloekers (dirigent), Manon van Dorst, 
Jack Goossens, Jean-

Paul Matthijssen,
 Jack de Rooij,

Lizet Elsten, Job Struis, Sander van Dorst

en Joris van Opdorp

 • muziekkeuze A-orkest NEO voor concerten en concoursen
 • assisteren bij inname muziek-partijen t.g.v. opschonen map
Muziekcommissie slagwerk
 Corné Pas
 • muziekkeuze tamboerkorps (A en B)
Beheer muziekkast /-bibliotheek harmonie A: Lieske Smeekens  

en Ghislaine Marquering

harmonie B: Jack de Rooij

slagwerkgroep: Istvan Smeekens

 • uitdelen nieuwe, en innemen oude muziekpartijen
 • zorgen dat iedereen alle muziekpartijen heeft
Rikavonden NEO Leo Melissen en Pieter van Dorst
 • organisatie rikavonden
Feestcommissie  Bas Nijssen, Joris van Opdorp enMichel Bulkmans
 • organiseren jaarlijkse familiedag of feestavond
Werkgroep kampweekend Mart Schrauwen, Bas Nijssen, Lizet Elsten, Marcel Tuyl, Marjolijn

Geleijnse

 • organiseren jaarlijks Kampweekend voor de NEO-jeugd
Begeleiding majorette Angela Timmermans (instructrice),  

 

 • uitwisselen stand van zaken en informatie met bestuur
 • contact / overleg met overige ouders van majorette
Donateurs Claudia de Rooy en Michel Bulkmans
 • bijhouden bestand donateurs
 • huis-aan-huis bezoeken diegenen
die contant betalen
 • zorgen voor evt. Nieuwe donateurs
Oud papier Martijn Buijs
 • Coördinatie oud papier
Website NEO Joris van Opdorp
 •  Beheer website NEO
Braderie “Rucphense Feesten” Alle leden 
 • inrichten en bemannen kraam
 • enveloppenloterij of andere acties
Kermis “Rucphense Feesten” Michel Bulkmans met behulp van eigen leden
 • contact met exploitanten
 • vergunning aanvraag (gemeente)
 • locatie caravans/woonwagens
 • rondwandeling zustervereniging
 • vegen Raadhuisplein