Info

Oprichting

Was het harmonie “Nut en Vermaak” uit Zundert die in juli 1879, tijdens hun reis naar een muziekfestival te Roosendaal, te Rucphen een “schone aubade” gaven zodoende de interesse van de Rucphense bevolking wekte om te komen tot een eigen muziekgezelschap? Elf mensen brachten de eerste financiën bijeen om bij de firma Kessels instrumenten te kopen. Leuk om te vermelden is dat de eerste “muziekdocent” een te Rucphen gestationeerde belastingsambtenaar was, afkomstig uit Thorn, en de naam droeg van Alphons A. Tonnaer. R.K.K.E. Harmonie Nederland En Oranje (N.E.O.) uit Rucphen werd opgericht in 1880, die toen alleen nog maar bestond uit enkele muzikanten die zonder uniform en met niet al te beste instrumenten Rucphen en omgeving van muziek lieten genieten.

Geschiedenis

Uit mededelingen in de kranten is bekend geworden dat door Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden een belangrijke gift werd gedaan aan de harmonie: vandaar de naam Nederland En Oranje. Op 3 september 1880 was het eerste optreden van de harmonie, die o.l.v. haar dirigent de heer Mouwen stond. Een optreden dat bijzonder goed in de smaak viel, en toen al veel ‘goodwill’ verwierf bij de Rucphense bevolking. De repetities werden na 1887 vele decennia lang gehouden in “Het Wapen van Nassau” (…hoe kan het ook anders). Het eerste festival werd georganiseerd in 1905 bij het 25-jarig jubileum. Zoals bij vele muziekverenigingen waren de mobilisatiejaren 1914-1918 bijna de ondergang. De heer M.G. Vos zorgde samen met Willem Geerts voor het nieuwe leven binnen NEO, en men ging naar het 40-jarig jubileum waar de Rucphense Feestmars van J.R. van der Glas haar premiere vierde. Een nieuwe dimensie kwam er met de dirigent A.J. Maas. Hij dirigeerde NEO van 1927 tot 1958 en nam, met veel succes, deel aan vele concoursen. Het 50-jarig bestaan werd gevierd met een groots festival op 15 en 17 augustus 1930. Hier zag de “NEO-mars” van A.J. Maas het levenslicht. In 1947 trad de vereniging toe bij de R.K. Bond van harmonie en fanfare gezelschappen in het bisdom Breda. In 1955 werd de drumband opgericht en de harmonie werd nog verrijkt met majorettengroep “The Butterflies”. De tijd tussen het 50-jarig bestaan en het 100-jarig bestaan werden met wisselend succes doorgebracht. Als opvolger van de heer Maas kwam de heer Bergs uit Bergen op Zoom die de harmonie onder leiding heeft gehad tot 1973 en werd opgevolgd door C. Schrauwen Czn. Onder zijn leiding is de verjonging van de vereniging ingezet en werden er voorspeelmiddagen jeugdmuziekavonden en koffieconcerten ingevoerd. Vanaf 1978 was er een comité bezig om het eeuwfeest voor te bereiden. Een feest dat voor de gehele Rucphense bevolking zou worden opgezet. Vele financiële acties, niet altijd even succesvol, werden ondernomen. Op zaterdagmiddag 7 juni was het dan zover. Er werd een begin gemaakt met de zo belangrijke eeuwviering. Een volle feestweek stond garant voor een geweldig feest dat zou eindigen met een bondsconcours op 15 juni in sporthal “De Vijfsprong”. Dat de drumband ook een woordje meespeelde was het feit dat zij 25 jaar geleden werden opgericht. In dat verband hadden zij de organisatie van het gemeentelijk muziekconcours. Tijdens de feestvergadering sprak de toenmalige bondsvoorzitter, de heer P. Wagtmans, de jubilerende vereniging en de jubilarissen toe. Tevens was er de Gouden Federatieve legpenning. In het bijzonder was er aandacht voor de jubilarissen Janus Schrauwen (60 jaar) en Hugo Stroop (70 jaar). Zij ontvingen tevens uit handen van de burgemeester Derkx de eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Voor de majoretten en de drumband was 1980 een eervol jaar. Beiden werden in hun afdeling bondskampioen terwijl de majoretten nog eens beslag wisten leggen op de landelijke titel. In het begin van dit decennium (1980-1990) was er eveneens een wisseling van de wacht wat betreft de directie van de harmonie; Ad van Dun kwam naar Rucphen. Naast een nieuwe dirigent kwam er ook een nieuwe voorzitter in de persoon van H. van Oosterbosch. De tijd was nu rijp om naast de drumband en de majoretten de harmonie eens succesvol te maken. Er kwam een jeugdorkest en de repetities werden steeds beter bezocht. Op zondag 13 juni 1982 promoveerde NEO naar de afdeling uitmuntendheid. In 1983 werd NEO Brabants kampioen te Heeswijk. Tijdens deze periode bleven zowel drumband als majoretten succesvol. In 1984 was het jeugdorkest al zover op de muzikale weg dat zij zelfstandig hadden ingeschreven voor een concertwedstrijd. Een eerste prijs met promotie was het resultaat op 17 juni. In dit jaar (1984) was het voor NEO de eerste keer dat zij na 18 jaar, de gemeentelijke beker in ontvangst konden nemen.

1985 Kampioen van Nederland

Meedoen is belangrijker dan winnen is de slogan die vanuit West Brabant meegaat indien men wordt afgevaardigd naar de landelijke kampioenswedstrijden. Winnen was nu wel het geval, en de landstitel met nog eens daarbij de BUMA-trofee werden mee naar Rucphen genomen. Een kroon op het vele werk van bestuur en dirigent Ad van Dun. In dit jaar behaalde het jeugdorkest eveneens een titel, en werd zij Brabants kampioen. Ook wordt de harmonie voor de tweede maal winnaar van de gemeentelijke beker. In 1986 was het Janus Schrauwen die het 70-jarig lidmaatschap bereikte. Het is duidelijk dat naast deze successen ook veel werd deelgenomen aan andere evenementen binnen en buiten de gemeente Rucphen, waar NEO een graag geziene gast is. Na 1987 in de ere-afdeling een eerste prijs te hebben behaald (zie foto), was er een moment van rust voor de vereniging om de zaak in de breedte uit te bouwen. Zowel de majoretten, tamboerkorps en harmonie bleven groeien in kwantiteit en kwaliteit waarbij op 4 juni 1989 harmonie NEO haar kansen greep, en te Etten-Leur promoveerde naar de superieure afdeling.
tn_orkest1987
Foto: Harmonie NEO tijdens het bondsconcours in ‘De Kring’ te Roosendaal anno 29 november 1987

Heden

Op dit moment is RKKE Harmonie “Nederland en Oranje” een muziekvereniging met ca. 100 leden; bestaande uit een harmonie A-orkest; harmonie B-orkest; slagwerkgroep; majorettengroep en blokfluitgroep. NEO heeft een eigen jeugdopleiding waarbij de leerlingen les krijgen van gediplomeerde docenten. In samenwerking met de basisscholen houdt NEO regelmatig een ledenwerving.

Het harmonie A-orkest van NEO heeft sinds oktober 2010 onder leiding gestaan van dirigent Gerard Peeters. Sinds augustus 2019 heeft Rob Sloekers het dirigente stokje overgenomen en komt het orkest uit in de derde divisie (‘oude’ afdeling uitmuntendheid). Het harmonie B-orkest staat sinds begin 2016 onder leiding van Sander van Dorst. De slagwerkgroep van NEO heeft sinds november 2012 onder leiding gestaan van Willy van Maasakkers. Deze is echter in juni 2016 gestopt en de groep staat nu sinds 2017 onder leiding van Corné Pas. Wilma van Ineveld geeft de blokfluitgroep les. Angela Timmermans is sinds januari 2014 de enthousiaste instructrice van majorettegroep “The Butterflies”. De majorettes presteren al jaren erg goed en hebben de afgelopen jaren meerdere Brabantse en Nederlandse titels gewonnen. Ze hebben ook deelgenomen aan de Europese Kampioenschappen van 2008 (Tsjechië), 2010 (Zwitserland), 2011 (Engeland) en 2012 (Frankrijk). Op dit laatste EK behaalden ze zilver.

In 2006 heeft NEO met de hele vereniging in de St.Martinuskerk in Rucphen het “Efteling-project” georganiseerd. Dit was een ‘totaaluitvoering’ met film, dans, toneel en natuurlijk veel muziek. Beide uitvoeringen werden massaal bezocht, en het publiek was erg enthousiast. Dat smaakte naar meer, en met het “Film & Musical-project” werd daar in 2009 een waardig vervolg aan gegeven. In 2013 heeft NEO wederom een soortgelijk groots opgezet project georganiseerd, met als titel: “Reis rond de Wereld in 80 minuten”. In 2016 is er opnieuw flink uitgepakt met een avondvullende voorstelling met als thema “Helden”. En ook over die voorstellingen waren de kritieken bijzonder positief. Verder organiseert NEO jaarlijks een Kerstconcert en wordt er deelgenomen aan koffie of uitwisselingsconcerten en het GMC (Gemeentelijk Muziek Concours). NEO beperkt zich niet tot alleen binnenskamers muziek maken, maar trekt er ook regelmatig op uit om in de vorm van muzikale rondwandelingen ter gelegenheid van bijv. Koningsdag, avond-4-daagse, kermis, St.Nicolaas, medewerking te verlenen aan diverse activiteiten. In 2010 (9 oktober) heeft NEO een Taptoe georganiseerd ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Gemeente Rucphen.

Om naast de onmisbare gemeentelijke subsidie de benodigde financiën binnen te halen zijn veel leden actief met het ophalen van oud-papier, anjercollecte, bloembollenactie, clubblad NEONieuws, organiseren van rik-avonden en diverse andere acties. Gelukkig werken daar ook veel rustende leden, en actieve leden die niet (meer) in Rucphen wonen nog aan mee.

De gehele vereniging staat onder leiding van een bestuur dat bestaat uit een 3-hoofdig DB en 6 bestuursleden, welke allemaal hun eigen taak hebben. Diverse bestuursleden hebben daarnaast  zitting in één of meerdere werkgroepen en commissies die de vereniging rijk is.